Modele miast

Model Ten powstaje zazwyczaj w wyniku podziałów klasowych, gdzie w wyniku grupowania się pewnych warstw Społecznych nie powstają pierścienie, ALE większe dzielnice. Najczęściej Ludzie grupują się według typu miejsca pracy, osadnictwa, stopnia zamożności itp. Model Ten Wystąpił w Paryżu, gdzie dzielnice Zachodnie są siedzibą Klas Średnich a na północy je wschodzie rozciągają się dzielnice robotnicze. Mod?le klinowy (nazywany też modelem sektorowym) au mod?le Rozwoju Miast zaproponowany w 1939 Roku przez ekonomistę Homera Hoyta. Jest modyfikacją modelu koncentrycznego. MODELE CityGML: w pierwsjay fazie la realizacji projektu Badania byly realizowane wyłącznie z modeli zastosowaniem Miast 3D W standardzie CityGML. Najistotniejsze znaczenie ma tu Słowo „standard”. CityGML uniezależnia Dane 3D OD Środowiska, w którym mod?le został zbudowany-co jest kluczową różnicą względem modeli CAD, w których Dane są powiązane z określonym programem, un transfert ich ne innych programów jest zwykle stratny. MODELE CityGML są standardem w krajach Europy zachodniej, un szczególnie w niemczech. Umożliwiają zapis nie tylko samej geometrii zabudowy, ALE również sémantyki danych (opis wzajemnych relacje między elementami modelu). Format obejmuje różne Klasy obiektów (NP. budynki, Wody, tunele, Mosty) i Umożliwia ich zapis w diffĂŠrents skalach dokładności (LOD). W praktyce Częstą Wadą jest niekompletność modelu, un Więc brak odwzorowania wszystkich elementów rzeczywistej Przestrzeni miasta.

Dla potrzeb Badań ujętych w projekcie 2TaLL pozyskano MODELE CityGML całości lub fragmentów łącznie 8 Miast europejskich w tym Berlina, Frankfurtu, Rotterdam, DELF i Drezna. Opisany przez Harrisa i Ullmanna. Mod?le Ten opiera się na założeniu, że Miasto nie Musi wcale rozwijać się wokół jednego Centrum w sposób koncentryczny Czy sektorowy, lecz Może tworzyć kilka Konferencje ośrodków. MODELE lidar/DSM: zupełnie Straży sposobem cyfrowego zapisu Przestrzeni Miast są MODELE, tworzone direct na podstawie laserowego skaningu lotniczego ALS (Las, MODELE DSM, DTM). Dane pozyskane ze skaningu lotniczego są zwykle tylko pewnym „półproduktem” DLA budowania modeli wektorowych. Jednak nieprzetworzony obraz miasta, w postaci chmury punktów, może być także podstawą dla aplikacji analiz krajobrazowych. Istotne czynniki ? koszt, aktualność i Dostępność danych.